Campa Chormaic

Doire

I ndiaidh sé bliana ag fás tá Coiste Champa Chormaic Co Dhoire ag dúil go mór le 2016. Anuraidh agus Campa Chormaic lonnaithe i gColáiste Cholm, Baile na Scríne agus An Abhainn Beag le háiseanna den chéad scoth, d’freastail breis agus dhá chéad páistí ar an Champa. D’éirigh tharr barr le Campa Chormaic 2015.

Bhí an Camógaíocht mar príomh théama ag an Campa anuraidh agus ba mhaith linn comhghairdeas a gabháil le foireann sinsear an Chontae a bhain Croabh Idirmheánach na hÉireann. Is mór an ónóir dúinn go bhfuil Nuala Ní hAgáin, Eilís agus Aoife Ní Chaisíde mar bhaill den coiste agus foireann an Champa. Is mná spóirt den chéad scoth na Gaeil seo agus cuireann siad am agus fuinneamh s’acu isteach in reáchtáil an Champa le bheith cinnte de gur féidir an Ghaeilge agus na Cluichí Gaelacha a áistriú chuig an Chéad ghlúin eile. Creideann muid go daingean sa seanfhocail ‘Mol an Óige agus tíocfaidh sí’.

Ba mhaith linn ár mbuíochas a gabháil le H and A as ucht an tacaíocht airgid a chuireann siad ar fáil dúinn. Ní bhéadh an Campa ann gan an tacaíocht iontach seo. Beidh ár múinteoirí agus ceannairí ar ais arís i mbliana le ionsporáid a thabhairt, teagasc a dhéanamh agus tacaíocht a chur ar fáil leis an spórt agus ranganna teanga. Tá muid ag dúil i mbliana leis an chéad blitz de chuid an Champa agus tá pleananna cúrtha i gcrích chéanna féin le haghaidh seó tallann ‘Gaeilge Factor’.

Is féidir sónraí an Champa a léamh ar an suíomh seo. Déan teaghmháil linn má tá tuilleadh eolais uait, tá sónraí teagmhála ar an suíomh idirlín. Campa Chormaic Abú!

Doire

Ardscoil Naomh Colm, Baile na Scríne 4ú – 8ú Iúil cláraigh anois
An Abhainn Bheag, Dún Geimhin 1ú – 5ú Lúnasa cláraigh anois