Urraí

Urraithe
Is campa samhraidh neamhbhrabúsach é Campa Chormaic. Tá muid thar a bheith buíoch de na hurraitheoirí áitiúla, idir chomhlachtaí agus daoine aonair, a chuidigh go mór le rath an Champa le sé bliana anuas.

Agus muid ag tabhairt aghaidhe ar an t-aonú bhliain déag ar an tsaol do Champa Chormaic, ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil as an urraíocht, as an chuidiú agus as an tacaíocht a fuair muid le linn na mblianta ó na grúpaí agus ó na comhlachtaí seo a leanas:
• CLG Comhairle Uladh
• Coiste Chontae an Dúin
• Coiste Chontae Aontroma
• Coiste Chontae Dhoire
• Comhairle Uladh C.L.G.
• Ardmac
• Comhairle Ceantair Dhún Geanainn
• Comhairle Cathrach Bhéal Feirste
• Foras na Gaeilge
• Rocwell
• Donnelly Group
• TBC Conversions
• Scoil Iósaef, An Domhnach Mór
• Coláiste Cholmáin, Iúir Cinn Trá
• Coláiste Choilm, Baile na Scríne
• Coláiste Feirste
• Coláiste Mhaolmhaodhóg Cáisleán Uidhilín
• CLG An Eaglais Naomh Pádraig
• CLG An Domhnach Mór Naomh Padraig
• CLG An Droim Mór Naomh Dhamhnait
• Scoil Dhamhnait An Drom Mór
• H and A Builders
• Quicklet NI
Dála achan ghrúpa atá ag iarraidh dul i ngleic le cursaí eacnamaíochta san am i láthair, beidh imeachtaí tiomsaithe airgid á n-eagrú ag Campa Chormaic i mbliana d’fhonn todhchaí an Champa a chinntiú. Más suim leat féin urraíocht a chur ar fáil do Campa Chormaic nó más mian leat a thuilleadh eolais a chur ar na himeachtaí tiomsaithe airgid, ná bíodh leasc ort dul i dteagmháil le cisteoir an Champa, Collette Hurl.

Nascanna Spóirt
• www.gaa.ie
• www.clubtyrone.com
• www.downgaa.net
• www.hoganstand.com/tyrone
• www.hoganstand.com/down
• news.bbc.co.uk – Gaelic Games
• www.rte.ie/sport/gaa/championship

An Ghaeilge
• www.gaeilge.ie
• www.bbc.co.uk/irish/gaeilge
• www.focal.ie
• www.cnag.ie
• www.meoneile.ie

Cormac Mac An Ailín
• www.thecormactrust.com
• www.cormacmcanallensgac.com

Scoltacha
• www.stcatherinesarmagh.com
• www.stpatricksarmagh.org
• www.stmalachys.org.uk
• www.stpatricksacademy.org.uk
• www.stcolmans.org.uk
• www.colaistefeirste.com
• www.stcolmshigh.org.uk